Baanbrekende
EN INNOVATIEve sociale veiligheidstool
Dé OPLOSSING OM ongewenst gedrag en PESTEN aan te pakken en te voorkomen

 

Ongewenst gedrag, pesten en sociale onveiligheid aanpakken en voorkomen door jouw waarnemend en signalerend vermogen te ontwikkelen en te vergroten met een onlineprogramma in je eigen tempo.
Voor elke professional die (samen)werkt met kinderen en/of volwassenen.

Herkenbaar?

Z
Ondanks het pestprotocol en de daarin gemaakte regels en afspraken blijft pesten, ongewenst gedrag en sociale onveiligheid een groot ongrijpbaar probleem binnen jouw organisatie, bedrijf, onderwijs- en zorginstelling, sportclub, religieuze gemeenschap etc.
Z
Je bent daarom op zoek naar een breed inzetbaar wetenschappelijk onderbouwd programma om expertise en het eigen beroepsmatig handelen te vergroten.
Z

Je hebt als hulpverlener veel hulpvragen met betrekking tot pesten. Hoe kom jij tot een oplossing voor jouw cliënt/organisatie met deze uitdagende hulpvragen? 

Z
Jouw onderwijsinstelling is op zoek naar een onlineprogramma voor studenten dat zich ook leent voor blended learning (combinatie van klassikaal en e-learning).
Z
In jouw groep, klas, team is er sprake van ongewenst gedrag en pesten. Je wil hier grip op hebben. Hoe doe je dat?
Z
Je hebt te maken met een leerling, collega, werknemer of bewoner die zegt te worden gepest of last heeft van ongewenst gedrag. Echter, jij hebt hier nooit iets van gezien. Je voelt je machteloos en weet niet goed wat je moet doen.
Z
Je streeft naar harmonie en rust in je klas, groep of team. Achter je rug om is er ‘gedoe’. Je baalt hier enorm van. Welke signalen mis je? Hoe krijg je zicht op sociale onveiligheid, ongewenst gedrag en pesten?
Z
Jij ziet dat er wordt gepest en het team deelt jouw mening niet.  Enkele collega’s vinden zelfs dat je (te) gevoelig reageert. Hoe kan het nou zijn dat zij niet zien wat jij wel ziet?
Z
Leerlingen geven aan dat zij vinden dat een leerkracht pestgedrag laat zien. De betreffende leerkracht herkent zich totaal niet in dit beeld.
Z
Als manager hoor je uit derde hand dat er onrust en venijnigheid op de werkvloer heerst. Hoe krijg je daar zicht en grip op?
Z
Enige werknemers vinden dat een leidinggevende pestgedrag of ongewenst gedrag vertoont. De betreffende leidinggevende herkent zich hier niet in.
Z
Je intuïtie zegt je dat er iets speelt in een groep, klas of team. Je kunt je vinger er niet op leggen. Is jouw intuïtieve gevoel juist? Hoe weet jij dat je daarop kunt vertrouwen?
Z

Je hebt persoonlijk te maken met pesten (gehad). En dat raakt je enorm. Hoe beïnvloedt jouw pestverleden jouw zicht op het herkennen van pesten en het juist interpreteren van de signalen ervan?

WAAROM Deze sociale veiligheidstool?

In Nederland is bij de aanpak en het voorkomen van pesten het uitgangspunt om pesten eerst te herkennen en te signaleren. Dat klinkt logisch…

Het schokkende is echter, dat breed wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat men denkt pesten en ongewenst gedrag te herkennen en te signaleren, maar dat dit helemaal niet zo is. En dat heeft grote consequenties.

Als we pesten namelijk niet herkennen en de signalen niet correct interpreteren, dan loopt dáár de spreekwoordelijke trein uit de rails. Het is dan onmogelijk om van iemand te vragen om pesten en ongewenst gedrag aan te pakken en te voorkomen. Dat wat je niet ziet of herkent kan niet worden aangepakt of voorkomen. Uit onderzoek blijkt juist dat signaleren en herkennen van pesten op het moment dat het plaatsvindt een essentieel onderdeel is om pesten tegen te gaan.

Gelukkig heeft wetenschappelijk onderzoek ook aan het licht gebracht hoe het komt dat pesten niet wordt herkend en de signalen niet correct worden geïnterpreteerd.
En dat is nou precies waar de Pestbril over gaat, zodat elke professional pesten, ongewenst gedrag en onveiligheid wel herkent en signaleert!

 • Van de 30 leerlingen in het basisonderwijs worden 3 leerlingen gepest (2018, NJI)
 • Van de 60 leerlingen in het voortgezet onderwijs worden 3 leerlingen gepest (2018, NJI)
 • 26%, dat zijn 2,3 miljoen werkenden, heeft weleens te maken met pestgedrag (2020, CNV)
 • 11% van de mensen die worden gepest, durft niets te zeggen uit angst de baan te verliezen (2020, CNV)
 • 1 op de 3 zorgmedewerkers heeft te maken gehad met treiteren of ander ongewenst gedrag (2020, CNV)
 • Uit TNO onderzoek (2020) blijkt dat pesten op het werk zorgt voor 4 miljoen verzuimdagen. Het gevolg daarvan is dat er 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor weggevers plaatsvindt
 • 1 op de 5 ouderen heeft te maken met pesten (2009, Radboud University, Trompetter)
 • Kinderen met een beperking worden 2 tot 3 keer vaker gepest dan andere kinderen (2006, J. van Claeve and M. Davis)
 • 25% van de mannelijke spelers in het betaald voetbal geeft aan binnen hun team te maken te hebben met ongewenst gedrag (2021, Mulier Instituut)

Het is maatschappelijk gezien van grote waarde als iedereen pesten, ongewenst gedrag en onveiligheid
leert herkennen en signaleren.

 

Ontdek je Persoonlijke pestbril

 

Onzichtbaar leed
Sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten zijn hot items. Iedere organisatie streeft naar een sociaal veilig klimaat. Als alles ‘klopt’ binnen een team, in een groep, in een klas, tussen bewoners, en bij de cliënt, komt dat iedereen ten goede. Betere resultaten, fijnere samenwerking, goede sfeer, nauwelijks ziekteverzuim, kortom: blije en tevreden mensen. Maar je bent ook realistisch. Uit de onderzoeken blijkt dat het lijkt, alsof ongewenst gedrag, buitensluiten, roddelen en pesten er nou eenmaal bij horen. Er is veel onuitgesproken en onzichtbaar leed bij de gepesten, pesters, omstanders en betrokkenen.

Rust en grip
Wanneer je ’s avonds thuis, moe en met een vol hoofd, op de bank zit, vraag je je regelmatig af welke oplossingen er zijn om een eind te maken aan ongewenst gedrag en pesten. Werkzaam binnen een organisatie, wil je rust en grip op datgene wat er gebeurt. Als hulpverlener, wil je dat de cliënt kan ontwikkelen, leren en/of werken in een sociaal veilig klimaat.

Hoeveel levert het je op als je de signalen van ongewenst gedrag en pesten goed kan herkennen en je precies weet wat er speelt. Je voelt je daardoor zekerder en bent in staat om adequaat te handelen.

Studeren en de Pestbril
En stel dat je nog studeert, hoe mooi zou het zijn als jij nog binnen je studie de handvatten krijgt om je handelingsbekwaam te voelen. Hoe mooi zou het zijn als je weet door welke Pestbril jíj kijkt voordat je officieel aan het werk gaat.

 

Na dit onlineprogramma weet jij:

\

Hoe je, door de vakkennis en nieuwe inzichten, pesten en ongewenst gedrag kan herkennen en correct de signalen kan interpreteren (en daardoor voorkomen en aanpakken!)

\

Hoe je pesten en ongewenst gedrag objectief waarneemt en de signalen juist interpreteert, los van je eigen ervaringen

\

Welke denkfouten en overtuigingen je maakt bij het herkennen en signaleren van pesten

\

Wat jij binnen een groep, of team doet of juist niet doet met betrekking tot sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten

\

Hoe je sociale veiligheid kan waarborgen, en je pesten en ongewenst gedrag kan signaleren

\

Wat de signalen van pesten kunnen zijn en hoe je ze correct interpreteert

\

Hoe je pesten kan signaleren terwijl het zich niet in je gezichtsveld afspeelt

\

Dat je met je verkregen sensitieve blik de eerste signalen van ongewenst gedrag, sociale onveiligheid en pesten direct en goed kan herkennen

\

Of je op je intuïtie kan vertrouwen

\

Hoe de nieuwe inzichten die je hebt gekregen je gaan helpen bij de aarzeling die je (soms) voelt om in te grijpen bij ongewenst gedrag en pesten

\

Welke valkuilen, kwaliteiten en uitdagingen je hebt met betrekking tot pesten ongewenst gedrag en sociale veiligheid

Pakketten & Prijzen

AllRoundPAKKET

‘ONTDEK JE PERSOONLIJKE PESTBRIL’

527,ex. BTW

INTRODUCTIEPRIJS

345,- ex. BTW

 

=

Onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’

=

9 fantastische modules gevuld met: 4 video’s, 14 podcasts met heel veel kennis over pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid, 15 werkboeken en praktische downloads, zoals een uitgebreide signaleringslijst

=

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke leeromgeving

=

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

=

Geen voorkennis vereist over pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid

=

Start op het moment dat het jou uitkomt

=

9-wekenprogramma, te doorlopen in het tempo dat bij jou past

=

Direct vanaf module 1 inzetbaar

=

Meetbaar resultaat

=

16 registerpunten voor NFG leden

=

Inclusief bewijs van deelname, na afronding van het programma en inleveren van een aantal opdrachten

=

Je ontvangt het logo: Ik ken mijn Pestbril

=

Na afronding alsnog de mogelijkheid om je te laten certificeren

=

Levenslang toegang tot het programma, inclusief up-dates

=

* Bij meerdere afnames, maken wij een passende offerte

ExpertPAKKET

‘ONTDEK JE PERSOONLIJKE   PESTBRIL’  

OPLEIDING 

PESTBRIL-EXPERT

879,ex. BTW

INTRODUCTIEPRIJS

637,- ex. BTW

 

=

Onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’

=

11 fantastische modules gevuld met: 4 video’s, 14 podcasts met heel veel kennis over pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid, 20 werkboeken en praktische downloads, zoals een uitgebreide signaleringslijst

=

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke leeromgeving

=

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

=

Geen voorkennis vereist over pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid

=

Start op het moment dat jou uitkomt

=

9-wekenprogramma, te doorlopen in het tempo dat bij jou past

=

Direct vanaf module 1 inzetbaar

=

Meetbaar resultaat

=

32 registerpunten voor NFG leden

=

4 verplichte certificerings-opdrachten

=

2 keuzeopdrachten

=

Je hebt het recht om je Pestbril-Expert te noemen

=

Je ontvangt het logo: Pestbril-Expert

=

Bonus: kosteloze vermelding in het Pestbril-Expert-register op de website van Aandacht voor Pesten

=

Levenslang toegang tot het programma, inclusief up-dates

=

*Bij meerdere afnames, maken wij een passende offerte

VIP LIVEPAKKET

‘ONTDEK JE PERSOONLIJKE  PESTBRIL’

10-11-12 mei 2022
ALL-IN PROGRAMMA IN LUNTEREN

INVESTERING

2497,- ex. BTW

Live: de exclusieve versie van het Allroundpakket ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’

 

Op een droomlocatie in Lunteren in 3 ‘live changing’ dagen, inzicht in jouw Pestbril!

Na deze 3 dagen weet jij hoe jouw Pestbril eruitziet en kun jij pesten herkennen en de signalen ervan juist interpreteren.

De begeleiding is in de professionele handen van Anja van de Weerd, mede-oprichter Stichting Aandacht voor Pesten, specialist pesten en sociale veiligheid en
Wendy van der Klift, specialist sociale veiligheid en sektarische groepen

Veel persoonlijke aandacht: maximaal 6 deelnemers

10 mei: 10:30u – 21:30u

11 mei 9:30u – 21:30u

12 mei 9:30u – 16:00u

=

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

=

Inclusief persoonlijk intakegesprek

=

Inclusief unieke praktische training (met paarden) van gastdocent Heleen Lubbers, dochter van oud-premier Ruud Lubbers

=

Levenslang toegang tot het Allround onlineprogramma, inclusief up-dates

=

Meetbaar resultaat

=

Inclusief bewijs van deelname Liveprogramma 'Ontdek je Persoonlijke Pestbril'

=

Ik ontvang het logo: Ik ken mijn Pestbril

=

Mogelijkheid tot verkort certificeringstraject tot Pestbril-Expert

=

Mogelijkheid tot overnachting (de kosten hiervan zijn exclusief het Vip Livepakket)

=

Inclusief lunches, diners, thee, koffie etc.

=

Bonus: gesigneerd exemplaar van het boek ‘Ik zie jou’ van Heleen de Mooij-Lubbers

=

*Bij meerdere afnames, maken wij een passende offerte

Afspraak?

We begrijpen dat je de keuze voor het Allroundpakket, Expertpakket of het VIP Livepakket weloverwogen wil maken. Het is echt een investering in jezelf en/of jouw organisatie. Als je twijfelt over wat past bij jou of bij jouw organisatie of als je eerst eens met ons wil spreken, dan nodigen we je van harte uit voor een gesprek. Stuur ons een bericht via de mail info@aandachtvoorpesten.nl om een afspraak te maken.

 

Voor wie?

Het onlineprogramma is bedoeld voor iedereen die werkzaam is met mensen of dat in de toekomst gaat doen, zoals:
leerkrachten, docenten, studenten hbo en wo, pedagogische medewerkers, intern begeleiders, penitiair inrichtingswerkers (PIW), pastoraal hulpverleners, begeleiders, sporttrainers, sportcoaches, vrijwilligers (onderwijs, scouting, sportclub etc.), hulpverleners, (kinder)coaches, therapeuten, psychologen, leidinggevenden, vertrouwenspersonen, (zorg)managers, zorgmedewerkers, leden van een klachtencommissie.

Wat houdt het programma in?

De basis van het onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’ wordt gevormd door 200 wetenschappelijke onderzoeken.

Het onlineprogramma is een persoonlijk en professioneel traject. Een traject waarin wij je, op een toegankelijke en laagdrempelige wijze, meenemen op ontdekkingsreis naar jouw persoonlijke Pestbril.
Tijdens je reis verzamel je informatie over jouw kijk op ongewenst gedrag, pesten en onveiligheid. Je gaat er achter komen of je pesten, ongewenst gedrag en onveiligheid herkent en signaleert en hoe je dat doet. Je gaat op zoek naar datgene wat jouw kijk op pesten en ongewenst gedrag nou zo beïnvloed of beïnvloed heeft. Daarnaast ga je onderzoeken wat er nodig is, om pesten, ongewenst gedrag en onveiligheid altijd te kunnen herkennen en signaleren.
Dit alles wordt ondersteund door belangrijke en onmisbare kennis en expertise over pesten.

Het onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’ bestaat uit 9 modules, die gevuld zijn met 4 video’s, 14 podcasts met heel veel kennis, en 15 werkboeken. De werkboeken staan vol met informatie en verdiepende en inzichtgevende vragen en opdrachten. Een belangrijk werkboek is het Reisdagboek. Hierin wordt, door middel van vragen, gereflecteerd op de inhoud van de modules. Het ordent de verkregen informatie en helpt bij het terugkijken op gevoelens, ervaringen en het uiteindelijk handelen (of niet handelen) bij ongewenst gedrag, pesten en sociale onveiligheid.

Inhoud ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’:

 • Wat zie ik, bij aanvang van het programma, door mijn Pestbril als ik kijk naar onveiligheid, ongewenst gedrag en pesten?
 • Wat zijn de vijf thema’s die de glazen van mijn Pestbril kleuren en bepalen wat ik zie en niet zie!
 • Je brengt in kaart hoe groot jij denkt dat de invloed is van elk afzonderlijk thema
 • Op alle onderdelen en thema’s wordt gereflecteerd. Je wordt je bewust van jouw valkuilen, kwaliteiten en uitdagingen per thema
 • Eén van de vijf thema’s die je glazen van je Pestbril kleurt is kennis over sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten. Je krijgt daarom in het onlineprogramma waardevolle en actuele kennis en inzichten over pesten
 • Gaandeweg wordt het je helder en duidelijk wat de enorme invloed is van de vijf thema’s op je Pestbril
 • Bewustwording, nieuwe inzichten en recente kennis vormen aan het einde van het onlineprogramma de nieuwe glazen van je Pestbril
 • Met je nieuwe glazen van je Pestbril kan jij onveiligheid, ongewenst gedrag en pesten goed herkennen en de signaleren juist interpreteren

Je ontvangt een bewijs van deelname en het logo: ‘Ik ken mijn Pestbril’ na het het inleveren van, een aantal in het programma opgenomen, opdrachten en het maken van een take-home tentamen. Het take-home tentamen bestaat uit theorievragen met betrekking tot pesten, ongewenst gedrag en sociale onveiligheid (75% moet correct worden beantwoord). Als registerlid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg krijgt je voor het volgen en afronden van het Allroundprogramma 16 registerpunten!

Het is mogelijk om na het doorlopen van het Allroundpakket, alsnog de stap te nemen je te laten certificeren.

Wat houdt de opleiding tot Pestbril-Expert in?

De basis van de opleiding wordt gevormd door het al door jou doorlopen onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’. In een tweetal extra modules vind je theoretische en praktische opdrachten om je opleiding tot PESTBRIL-EXPERT te voltooien. De twee modules bestaan uit vier verplichte opdrachten en een tweetal keuzeopdrachten. Verplicht zijn onder andere:

 1. Het insturen van vier ingevulde werkboeken van het onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’
 2. Take-home tentamen bestaande uit theorievragen met betrekking tot pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid       
       (75% moet correct worden beantwoord)

Reflectie is bij de Pestbril een kerncompetentie. De reflectieverslagen en de opdrachten worden beoordeeld en moeten met een positief resultaat worden afgerond.

Met certificeren maak je zichtbaar:

 • dat je in jouw beroepsgroep en werkveld je persoonlijk en professioneel hebt ontwikkeld en beschikt over verdiepende en actuele vakkennis en hier op getoetst bent. Met deze vakbekwaamheid laat je zien dat je een betrouwbare en deskundige professional bent op het gebied van het herkennen en het correct interpreteren van de signalen van pesten, ongewenst gedrag en onveiligheid
 • dat je kennis hebt van jouw persoonlijke Pestbril waardoor jij objectief en zuiver pesten en ongewenst gedrag kan herkennen, signaleren, aanpakken en voorkomen
 • dat je kennis hebt van de conclusies en aannames uit de wetenschappelijke literatuur
 • dat jij veel waarde hecht aan het feit dat iedereen recht heeft op een veilige woon- werk- en leefomgeving

Na het doorlopen van het Expertpakket en het inleveren van de opdrachten, ontvang je het certificaat en het logo ‘Pestbril-Expert’. Als registerlid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg krijgt je voor het volgen en afronden van het Expertprogramma 32 registerpunten!

 

WAT HOUDT HET VIP LIVEPAKKET IN?

LIVE: EXCLUSIEVE VERSIE VAN HET ALLROUNDPAKKET ‘ONTDEK JE PERSOONLIJKE PESTBRIL’

Voor iedereen die graag het Programma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’ wil volgen, maar dat liever niet (alleen) online wil doen, is er het exclusieve VIP Livepakket! Na deze drie dagen weet jij hoe jouw Pestbril eruitziet en kun jij pesten herkennen en de signalen correct interpreteren.

Op een droomlocatie in Lunteren doorloop je in drie ‘live changing’ dagen het gehele programma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’. In een heerlijk landhuis omringt door mooie natuur, word je door Anja en Wendy begeleid op zoek naar je persoonlijke Pestbril. Er zijn maximaal zes deelnemers, dus persoonlijke aandacht is gegarandeerd.
Deze drie dagen zullen een combinatie zijn van waardevolle, onmisbare theorie over pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid en vele praktische opdrachten die jou helpen bij het ontdekken van je Pestbril.
Onze inspirerende ambassadeur, Pestbril-Expert en ervaringsdeskundige op het gebied van pesten, Heleen Lubbers (dochter van oud-premier Ruud Lubbers) zal één van de dagen ook aanwezig zijn en een deel van het programma verzorgen met de inzet van paarden!
Het gehele aangeboden programma maakt het VIP Livepakket tot een weergaloze, unieke beleving!

Na aanmelding zal er een persoonlijk intakegesprek plaatsvinden.
Het onlineprogramma is tevens onderdeel van het VIP Livepakket en je krijgt daar dus ook toegang toe.
Na het doorlopen van het driedaagse programma is er een verkorte mogelijkheid ter certificering tot Pestbril-Expert. Natuurlijk ontvang je een bewijs van deelname na het volgen van dit Liveprogramma en het logo: ik ken mijn Pestbril.
De dagen zijn aaneengesloten en overnachten in de buurt is mogelijk.
Het VIP Liveprogramma is inclusief lunches, diners, koffie/thee en versnaperingen.
BONUS: voor iedere deelnemer een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Ik zie jou’ van Heleen Lubbers.

JOUW DROOM? ONZE DROOM!

Overheid, bedrijven, (vrijwilligers)organisaties, onderwijs- en zorginstellingen, sportbonden, religieuze gemeenschappen en iedereen die werkt met mensen.

Het is onze diepe overtuiging dat in de nabije toekomst elke professional die werkzaam is met mensen kennis zal moeten hebben van zijn of haar Pestbril. Hierdoor zal pesten, ongewenst gedrag en onveiligheid (tijdig) worden herkend én de signalen correct worden geïnterpreteerd.

De overheid heeft als speerpunt sociale veiligheid te vergroten in de samenleving. Daardoor ligt bij de werkgevers en de onderwijs- en zorginstellingen de verplichting om zorg te dragen voor (sociale) veiligheid en (mentale) gezondheid. Door als zzp’er, organisatie of bedrijf te investeren in de Pestbril, zal pesten en ongewenst gedrag een halt worden toegeroepen. De Pestbril draagt substantieel bij aan het terugdringen van het (ziekte)verzuim thuis, op school en op het werk.
Door de Pestbril zijn we gezamenlijk in staat om werkelijk het verschil te maken. Een maatschappij waarin men als organisatie en persoonlijk, verantwoordelijkheid draagt voor onderlinge verhoudingen en aandacht heeft voor elkaar. Een maatschappij waarin iedereen erbij hoort!

En ja, dat is onze droom en samen gaat dat werkelijkheid worden.

 

AANDACHT VOOR PESTEN

Omdat wij het verschil willen maken…

Aandacht voor Pesten is een Landelijk Steunpunt en Kenniscentrum op het gebied van pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid. Aandacht voor Pesten is er voor iedereen in de samenleving die, om wat voor reden dan ook, kwetsbaar is. In het bijzonder vragen wij warme aandacht voor pesten bij mensen met een L(VB).

Anja van de Weerd en Wendy van der Klift staan aan het roer van de sociale onderneming Aandacht voor Pesten. Aandacht voor Pesten werkt met een hart, een ziel én met een verhaal. Op 1 mei 2021 droeg het bestuur van de Stichting Aandacht voor Pesten haar missie, visie en al haar activiteiten met een warm hart over aan Aandacht voor Pesten. Ook de ambassadeur van de Stichting Heleen Lubbers is met al haar expertise en enthousiasme aan Aandacht voor Pesten verbonden.

Aandacht voor Pesten vindt het belangrijk om bij te dragen aan het oplossen van het grote maatschappelijke probleem pesten. Er is veel vraag naar producten om pesten te herkennen, voorkomen en aan te pakken. En daarom ligt de komende tijd de focus op de ontwikkeling van producten en interventies om pesten aan te pakken, te herkennen en te voorkomen. De Pestbril is een prachtig voorbeeld hiervan. De Pestbril gaat het verschil maken voor heel veel mensen, jong en oud.

Anja van de Weerd is specialist op het gebied van sociale veiligheid en pesten. Pesten bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking, trauma en de gevolgen daarvan hebben haar speciale aandacht. Zij was de mede-oprichter en adviseur en woordvoerder van de Stichting Aandacht voor Pesten. Anja is Kindercoach en Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut.

Wendy van der Klift-Bartelings is specialist op het gebied van sociale veiligheid en sektarische groepen. Familiesystemen hebben haar speciale aandacht. Zij was door haar aandachtsgebieden verbonden met de Stichting Aandacht voor Pesten. Wendy is Kindercoach en Psychosociaal Hulpverlener.

 

 • Auteurs van het Handboek: Samen bouwen aan een succesvol pestprotocol-(L)VB
 • Ontwikkeling van het landelijke project ‘Gepest en dan?’: Themacafés en gastlessen over pesten voor mensen met een LVB
 • Deelname aan de expert-meeting van het Ministerie van Onderwijs met betrekking tot de vorming van de anti-pest wetgeving in het onderwijs 2015
 • Adviseringen bij individuele hulpvragen en vragen vanuit de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en de hulpverlening
 • Advisering en kennisdeling media

Veel gestelde vragen

Is het onlineprogramma ook geschikt voor de hulpverlener?

Jazeker, het onlineprogramma is zeer geschikt voor de hulpverlener. Het onlineprogramma leent zich uitstekend als nascholing ter verdieping/verbreding van de vakkennis. De inhoud van het programma is op hbo-denkniveau.

Wat is de studieduur van het Allroundpakket?

Voor het volgen en succesvol afronden van het Allroundprogramma, staat een studiebelasting van ongeveer 30 uur. Natuurlijk is de daadwerkelijke studieduur afhankelijk van veel factoren, zoals: persoonlijke en professionele ontwikkeling, opleidingsniveau en je eigen studietempo.

Wat is de studieduur van het Expertpakket?

Het Expertpakket omvat de opleiding tot gecertificeerd Pestbril-Expert.
Voor het volgen en succesvol afronden hiervan, staat naast de studiebelasting van het Allroundprogramma van ongeveer 30 uur, een studiebelasting voor het uitwerken van de opdrachten ongeveer 48 uur. De daadwerkelijke studieduur is afhankelijk van veel factoren, zoals: persoonlijke en professionele ontwikkeling, opleidingsniveau en je eigen studietempo.

Wat zijn de leerdoelen van de onlineprogramma's?

Leerdoelen anti-pestprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’

Na het volgen van het programma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’ weet je:

 • hoe je persoonlijke Pestbril eruitzag en hoe deze er nu uitziet
 • welke thema’s je kijk op ongewenst gedrag, pesten en sociale veiligheid beïnvloeden en hoe groot hun invloed is
 • hoe je pesten, ongewenst gedrag en sociale onveiligheid in een groep of individueel kan herkennen en de signalen daarvan correct kan interpreteren
 • hoe je groepen observeert en analyseert en hoe je de afwijkingen in de patronen en dynamieken van deze groepen kan herkennen
 • hoe je, om ongewenst gedrag, pesten en sociale onveiligheid goed te herkennen en de signalen correct te interpreteren, gebruik maakt van de in het programma opgenomen theoretisch kennis over:
  1. sociale veiligheid
  2. de definitie van pesten
  3. de vormen van pesten
  4. verschillen tussen plagen en pesten
  5. signalen van ongewenst gedrag, pesten en sociale onveiligheid
  6. actuele cijfers met betrekking tot pesten
  7. de rollen in de groep
  8. oorzaken van pesten
  9. de gevolgen van pesten
 • hoe de bovenstaande onderwerpen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden
 • wat jij binnen een groep of team doet of juist niet doet met betrekking tot sociale veiligheid, ongewenst gedrag en pesten. Tevens kan je deze kennis toepassen
 • hoe je sociale veiligheid kan waarborgen en hoe je dit kunt toepassen
 • hoe je pesten kan signaleren terwijl het zich niet binnen je gezichtsveld afspeelt
 • hoe je pesten en ongewenst gedrag objectief waarneemt en de signalen juist interpreteert, los van je eigen ervaringen
 • dat je met je verkregen sensitieve blik de eerste signalen van ongewenst gedrag, sociale onveiligheid en pesten direct en goed kan herkennen
 • welke denkfouten en overtuigingen je hebt en maakt bij het herkennen en signaleren van pesten. Tevens kan je deze kennis inzetten en toepassen in de praktijk
 • of je op je intuïtie kan vertrouwen wanneer het gaat over het herkennen en correct interpreteren van de signalen van ongewenst gedrag en pesten
 • hoe de nieuwe inzichten die je hebt gekregen je gaan helpen bij de aarzeling die je (soms) voelt om in te grijpen bij ongewenst gedrag en pesten
 • welke valkuilen, kwaliteiten en uitdagingen je hebt met betrekking tot pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid
 • wat een trauma is en hoe je het kan herkennen

In het Allroundprogramma wordt van de bovenstaande leerdoelen de theoretische kennis getoetst.
In het Expertprogramma wordt, naast de theoretische kennis, ook het toepassen van de praktische vaardigheden getoetst en beoordeeld. Door toetsing en beoordeling worden kennis, inzicht, het toepassen daarvan en attitude aangetoond.

Er wordt gesproken over het waarnemen van pesten en het herkennen van pesten. Wat is het verschil tussen waarnemen en herkennen?

Waarnemen is iets letterlijk voor je ogen zien gebeuren. 
Er is sprake van herkennen als je weet wat je waarneemt.

Is het mogelijk om in termijnen te betalen?

Nee, dit is op dit moment niet mogelijk.

AANDACHT VOOR PESTEN

LANDELIJK STEUNPUNT & KENNISCENTRUM

www.aandachtvoorpesten.nl

info@aandachtvoorpesten.nl 

Aandacht voor Pesten is een onderdeel  van Blij met Jezelf

BTW.nr: NL001902002.B.33 – KVK nr: 09198405

IBAN: NL07KNAB 0613 9947 44